Planering och skrivande av FP7-ansökan steg 2

Diarienummer 2012-04601
Koordinator Orexplore AB
Bidrag från Vinnova 90 600 kronor
Projektets löptid januari 2013 - februari 2013
Status Avslutat