Planering och etablering av Stockholms Nationella Centrum för Kemisk Biologi (SNCCB)

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01589

Statistik för sidan