Planering Mobilitets-KIC (2013)

Diarienummer 2013-01328
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 850 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - maj 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång Planeringsbidrag KIC 2013

Syfte och mål

De anpassade huvudmålen har uppfyllts. Trots den oväntade och allvarliga förskjutningen av temat urban mobilitet till 2018 har konsortiet har behållit den övergripande strukturen och engagemanget för en framtida KIC har ökat. En konferens på temat European urban mobility has framgångsrikt genomförts, och uppföljning planeras för 2015. Ett löpande samarbete med Göteborgs stads europeiska kontor i Bryssel har inletts. Konsortiet har förberett en långsiktig planerings-och uppbyggnadsfas inför 2018.

Resultat och förväntade effekter

Tack vare återkommande möten och planeringstillfällen har projektet lett till att inga partners lämnat gruppen, trots förskjutningen av temat. Konferensen tillsammans med SAGE har skapat synlighet och en tydlig profil för gruppen, som i framtiden kan utökas med en ännu tydligare spetskompetens och kunskapsprofil. Den har även lett till en högre medvetenhet om konsortiet, och kontakter med parallella, potentiellt konkurrerande men också potentiellt samverkande grupperingar. Utan projektet hade risken för konsortiets upphörande varit hög.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har en huvudutmaning varit hantering av förväntningar. Efter den plötsliga förskjutningen av KIC-teman hölls en mycket snabb workshop i Paris för att informera kärnpartners om förändringen, samt diskutera möjliga vägar framåt. Efter att ha nått konsensus i gruppen kring hållbarheten i KIC-konsortiet har nyckelfaktorer varit låg-intensivt fortsättningsarbete, samt mätbara kortsiktsmål. Samarbetet med SAGE-projektet har gett projektet ytterligare tydlighet samt struktur, och skapat en tydlig gemensam målbild.

Externa länkar

Konferenshemsida för den konferens som anordnades på temat European Urban Mobility 2014.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.