Planering av testmiljö för visualiserad tillståndsmätning av komponenter via integrerad fiberoptik

Diarienummer 2018-00485
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att ta fram underlag för att underlätta upprättandet av en framtida testmiljö baserad på resultat från det pågående projektet ”Uppkoppling och tillståndsmätning av 3D-tillverkade komponenter i krävande applikationer (CoHM-3D)” (Vinnova 2017-01950). CoHM-3D kombinerar additiv tillverkning och realtidsövervakning för att ge nya unika möjligheter att till exempel genomföra processoptimering, förutspå komponenters livslängd eller förbättra komponentdesign.

Förväntade effekter och resultat

En testmiljö som inkluderar AM-metoder för såväl metall, keram som plast, kunskap och strategi för fiberoptisk applikation, utrustning och mjukvara för avläsning och visualisering bidra till att sprida digitalisering inom svensk industri. Spridning av tekniken kan bland annat hjälpa företag inom Svensk tillverkningsindustri att bättre planera proaktivt underhåll och därmed undvika fler mycket kostsamma stillestånd i produktionen på grund av komponenthaveri.

Planerat upplägg och genomförande

Planeringsprojektet kommer att drivas av Swerea IVF (additiv tillverkning, materialkunskap) och RISE Acreo (fiberoptik och datahantering samt virutalisering) med stöd av Proximion (preparering, applicering och avläsningsteknik av optiska fibrer) och XMReality (visualiseringskoncept). Dessa parter besitter nödvändig kompetens för att ta fram underlag för den tänkta testmiljön.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.