Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Planering av testmiljö för visualiserad tillståndsmätning av komponenter via integrerad fiberoptik

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 436 976 kronor
Projektets löptid april 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att ta fram underlag för att underlätta upprättandet av en framtida testmiljö baserad på resultat från det pågående projektet ”Uppkoppling och tillståndsmätning av 3Dtillverkade komponenter i krävande applikationer (CoHM-3D)” (Vinnova 2017-01950). Testmiljön är tänkt att omfatta komponenter av såväl metall, keram som plast där AM möjliggör integrering av fiberoptiska sensorer för mätning av termiska och/eller mekaniska belastningar som i realtid visualiseras via AR-teknik.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ett planeringsunderlag för en framtida testmiljö som kombinerar förstärkt verklighet, fiberoptiska sensorer och additiv tillverkning. Detta inkluderar potentiella användare av testmiljön och deras behov, förutsättningar och krav för en fysisk och digital virtuell testmiljö, samt en exploateringsstrategi för testmiljön.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av RISE IVF AB, med material och AM kompetens, med stöd av RISE AB, med kompetens inom fiberoptik och datahantering. Projektet har utförts i fyra steg: i) inventering av industriella behov, ii) inventering av kompetensbehov, iii) planering av fysisk och virtuell testmiljö och iv) affärsmodell för testmiljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00485

Statistik för sidan