Planering av projekt: Skräddarsydd leukaferes behandling för immunmedierade sjukdomar

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - mars 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00088

Statistik för sidan