Planering av innovationstävling för att skapa nya och radikala lösningar för äldre

Diarienummer 2013-02825
Koordinator Hälsans nya verktyg
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har gjort det möjligt för oss att på ett bra sätt genomföra ansökningsprocessen , dels i form av egen tid, dels i form av externa aktiviteter med problemägare och medborgarna (urval av kunder/användare). Vi anser att vi har nått de mål som projektet har och att vi har hittat en form för tävlingens genomförande. När vi påbörjade arbetet gjordes ett antal antaganden där en del fortfarande ligger fast medan andra fick modifieras eller definieras om. Planeringsprojektet konkret har bidragit till att öka kvaliteten i och relevansen för tävlingens inriktning och genomförande.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet är vi dels kommer att få vår ansökan om projektbidrag beviljad samt att innovationstävlingen i sig kommer att bli en framgång. Vi förväntar oss att innovationstävlingen ska resultera i ett antal innovationer som ska kunna kommersialiseras. En annan konkret effekt är att bidra till en ökad kunskap både hos HNV och innovationssystemet i stort vad som gör att öppna innovationstävlingar fungerar bra speciellt med tanke på den avsevärda kommunikationsutmaning som en öppen innovationstävling innehåller.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet inleddes med en omfattande omvärldsanalys där olika innovationstävlingar inom och utom Sverige studerades. Bland annat användes NESTAs http://www.nesta.org.uk/library/documents/BGC.pdf som stöd och inspiration. Intervjuer och diskussioner med representanter för kommun och landsting genomfördes En workshop med 30 personer mellan 20-85 år genomfördes för att få medborgarnas syn på saken. Baserad på ovanstående kunskapsinsamling utvecklades i samarbete med Innovation Unit Scandinavia den slutgiltiga ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.