Planerade och skrivande av 2nd stage ansökan för IMPROVAC

Diarienummer
Koordinator Isconova Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 90 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat