Plan ATV-Safety

Diarienummer 2014-04382
Koordinator MIKAEL HELLSTEN AB - MHAB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att i samverkan med representanter för berörda intressenter på området ta fram en plan för en innovationstävling med syfte att skapa innovationer för Säkra Fyrhjulingar

Resultat och förväntade effekter

Resultatet består i ett framtaget koncept för en innovationstävling som till vilken bidrag kommer att sökas från Vinnova den 28 oktober 2014.

Upplägg och genomförande

En plan för innovationstävlingen har skaptas i nära samverkan och möten med representanter för berörda intressenter och föreslagna medverkande i planerad innovationstävling. Arbetet har varit framgångsrikt och praktiskt taget samtliga föreslagna organisationer har önskat medverka i innovationstävlingen och har ställt sig bakom förslag till metodik och genomförande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.