Plan ATV-Safety

Diarienummer 2014-04382
Koordinator MIKAEL HELLSTEN AB - MHAB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att i samverkan med representanter för berörda intressenter på området ta fram en plan för en innovationstävling med syfte att skapa innovationer för Säkra Fyrhjulingar

Resultat och förväntade effekter

Resultatet består i ett framtaget koncept för en innovationstävling som till vilken bidrag kommer att sökas från Vinnova den 28 oktober 2014.

Upplägg och genomförande

En plan för innovationstävlingen har skaptas i nära samverkan och möten med representanter för berörda intressenter och föreslagna medverkande i planerad innovationstävling. Arbetet har varit framgångsrikt och praktiskt taget samtliga föreslagna organisationer har önskat medverka i innovationstävlingen och har ställt sig bakom förslag till metodik och genomförande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.