Pjama Bedwetting System

Diarienummer
Koordinator Pjama AB
Bidrag från Vinnova 1 059 500 kronor
Projektets löptid april 2019 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

Projektets syfte var att ta fram en helhetslösning för barn som lider av sängvätning. Produkten skulle fungera som både behandlingsmetod för hemma bruk samt hjälpmedel för att sova borta. Målet var att ta fram fungerande prototyper för att i nästa steg kunna starta kommersiell produktion.

Resultat och förväntade effekter

Fungerande prototyper är framtagna och har testats internt och utav familjer som har barn med diagnosen enures. Resultatet har varit positivt och bolaget arbetar för att starta kommersiell produktion av produkten.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits fram i tre faser där vi fokuserat på framtagning av den fysiska produkten och dess komponenter, utveckling av tjänste-delen och i ett sista steg verifiering och validering av samtliga komponenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2020

Diarienummer 2018-05071

Statistik för sidan