Pjama Bedwetting System

Diarienummer 2018-05071
Koordinator Pjama AB
Bidrag från Vinnova 1 059 500 kronor
Projektets löptid april 2019 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

Pjamas produkt blir en kombination av beteendebehandling och hjalpmedel for att barnet ska kunna leva ett normalt liv och inte behova avsta fran aktiviteter som innebar overnattning, vilket har stor inverkan pa barnets sociala utveckling och psykologiska valbefinnande. Med produkten kommer vi kunna oka antalet egna behandlingar i hemmet vilket aven ger tidseffektivitet och kostnadsbesparing bade for den enskilde familjen och behandlingsenheten.

Förväntade effekter och resultat

Malet ar att ha en saljbar produkt under Q1 2020. I ett forsta steg tar vi fram prototyper och utfor tester pa samtliga komponenter for att sakerstalla att produkten haller onskad kvalitet. Efter testerna ar malet att kommersialisera produkten. Arbete med portalen kommer att löpa in i 2020. Företaget erbjuder genom produkten en helhetslösning för drabbade familjer. Kunden kommer kunna köpa en produkt i stället för flera olika från olika leverantörer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet beraknas paga i 9 manader och vara uppdelad i 3 steg. Projektet startar i april 2019 och pagar aret ut. Nedan foljer en summering kring de olika stegen i Projektet. Steg 1 Framtagning av WetSensor och larm (Start: April 1 Slut: Juni 30). Utveckling av byxa och shorts med sensorer Utveckling av mottagare och larmenhet. Steg 2- Framtagning av Webbportal och Applikation (Start: April 1 Slut: Juni 30) Utveckling av Webbportal Utveckling av App. Steg 3- Validering och Verifiering av system (Start: Juli 1 Slut: December 31) Kvalitetstester av samtliga ingående komponenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.