PitchWind-Telecom

Diarienummer
Koordinator PitchWind Systems Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00974

Statistik för sidan