PitchWind-Telecom

Diarienummer 2009-00974
Koordinator PitchWind Systems Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - oktober 2009
Status Avslutat