Pipelinerapport Läkemedel 2010

Diarienummer 2009-04741
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat