Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pilottester av TensionCam

Diarienummer
Koordinator GCODER SYSTEMS AB - G-coder Systems AB
Bidrag från Vinnova 394 230 kronor
Projektets löptid januari 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte: Projektet har genomförts under 2018-19 och innehållit utveckling och pilottester av ett nytt koncept för mätning av klämkraft i industriella skruvförband. Konceptet kallas TensionCam och bygger på att genom patenterad bildanalysteknik kunna detektera töjning i komponenter exponerade för externa laster. Mål: Målet med projektet har varit att påvisa tillräckliga mervärden av konceptet för att bidra till ett beslut om fortsatt kommersialisering och lansering av TensionCam.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat: I stort nådde projektet sitt mål. Via olika typer av tester i två kategorier av applikationer ( i första hand vindkraftverk samt industriella värmeväxlare) samt via tester hos forskningsinstituten RISE och Swerea har tillräckliga mervärden kunnat verifieras och bidragit till att ge konceptet en inledande trovärdighet. Förväntad effekt: Utifrån det positiva utfallet har företaget G-coder Systems AB beslutat fortsätta satsningen på TensionCam. Ett dotterbolag har startats för att bättre kunna ge framtida verksamhet rätt fokus och förutsättningar.

Upplägg och genomförande

I projektet tog G-coder fram flera prototypgenerationer av både hård- och mjukvara. Dessa testades först i företagets egna testmiljö, därefter hos utvalda kunder och forskningsinstituten RISE och Swerea. Kritiska teknikparametrar har kunnat definieras och blivit föremål för ytterligare optimering. Under resans gång har har företaget därmed stegvis kunnat tydliggöra sitt produkterbjudande baserat på konceptet TensionCam. Jämfört med ursprunglig plan kunde av olika skäl inte det tänkta omfånget av fälttester genomföras. Merparten av dessa fälttester planeras att ingå i nästkommande kommersialiseringssteg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04300

Statistik för sidan