Pilotskaleutvärdering av process för framställning av förnyelsebara lösningsmedel

Diarienummer 2013-03355
Koordinator AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE CHEMICALS AB - Eka Chemicals, Huvudkontoret
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2015
Status Avslutat