Pilotprojekt

Diarienummer
Koordinator UNIVA AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2002 - december 2002
Status Avslutat