Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pilotprojekt med Tekniska Verken och Testbed Kiruna

Diarienummer
Koordinator SALLY R AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att ta Sally R’s teknik närmare marknad. För att göra detta har målen varit att utföra mätningar av rådande luftkvalité, föra dialog med partners, utveckla IP-rättigheter och utvärdera möjligheten för ett skarpt test av Sally R’s teknik i TVAB’s lokaler.

Resultat och förväntade effekter

Projektet anses vara framgångsrikt, eftersom det har uppfyllt sitt syfte att ta Sally R’s teknik närmare marknaden. Det har visat att TVAB: s lokaler inte är lämpliga för ett test av Sally R’s teknik. Istället har företaget, med hjälp av den kunskap som erhållits i projektet, säkrat en testinstallation på annan plats. Sally R har också kunnat bygga vidare på erfarenheten från projektet och fått sin första betalande kund för tekniken. Företaget har även utvecklat sina immateriella rättigheter och etablerat värdefulla relationer med strategiska partners.

Upplägg och genomförande

Möjligheten för ett skarpt test av Sally R’s teknik i TVAB’s lokaler har utvärderats genom möten, undersökning av befintlig ventilationsutrustning samt installation av mätutrustning för luftkvalité i lokaler och utförda mätningar. För att ta Sally R’s teknik närmare marknad har strategiska partners utvärderats och företagets IP-rättigheter utvecklats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 januari 2018

Diarienummer 2017-05434

Statistik för sidan