Pilotprojekt för ökad internationalisering och kommersialisering av svenska e-health applikationer

Diarienummer
Koordinator Swecare Aktiebolag - Swecare Foundation
Bidrag från Vinnova 2 600 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03265

Statistik för sidan