Pilotprojekt - KKN inkubatorer - Tillväxtverket

Diarienummer 2012-04364
Koordinator Tillväxtverket
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2012
Status Avslutat