Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pilotprojekt - Etablering av en nationell ”Teknikparksfunktion”

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds Universitet - Forskning, Samverkan & Innovation
Bidrag från Vinnova 7 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2022 - november 2023
Status Pågående
Utlysning Enskilda projekt : Forskningsinfrastruktur -nyttiggörande och samverkan

Syfte och mål

Projektet ska leverera en plan som underbygger Vinnovas uppdrag från regeringen, och ett nationellt konsortium med nyckelaktörer som står redo att implementera denna.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska leverera en plan och leverera ett körklart konsortium för att samordna innovationsekosystemet och mötesplatser inom ett nationellt "centrum för material- och livsvetenskaper med ESS och MAX IV som hörnstenar". Det ska tillgodose den övergripande ambitionen från regeringen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av en projektledare med stöd av 7 noder från olika delar av landet. Projektledaren rapporterar till en styrgrupp utsedd av URFI, med 7 lärosäten representerade. Denna styrgrupp är den som rapporterar till Vinnova.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 maj 2023

Diarienummer 2022-01386

Statistik för sidan