Pilot:Finansiering av nyhetsgranskning

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02356

Statistik för sidan