Piloter 2013

Diarienummer
Koordinator Founders Alliance i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Högre nivå på entreprenörerna ger mer entusiastiska behovsidentifierare vilket leder till ökad kunskap, fler sökanden och mycket högre kvalitet på Piloter 2013.

Resultat och förväntade effekter

På vår kick-off hoppas vi kunna inspirera 150st högskolestudenter på KTH, HHS, Konstfack, Stockholms Universitet samt Karolinska. Samtliga deltagare kommer att få ansöka med sitt identifierade behov. Från dessa görs ett kvalitativt urval för att säkra kvaliten och engagemanget inför Campen där mellan 20-40 behovsidentifierare får möjligheten att förfina sitt behov i samspel med en erfaren entreprenör. Vår sista aktivitet workshopen kommer leda till att entreprenörerna med sin erfarenhet ska hjälpa behovsidentifierarna att finna lösningar på deras identifierade behov.

Upplägg och genomförande

Vi inleder Mötesprojekt med en Kick-off där syftet är att inspirera, föda kreativitet hos behovsidentifierare samt knyta dem närmare Sveriges mest framgångsrika Entreprenörer. Efter Kick-offen kommer de utvalda behovsidentifierarna samlas på en camp där deras behov förädlas och kopplas samman med erfarna entreprenörer. Sista aktiviteten är en workshop i juni där behovsidentifierarna får feedback och förslag till handlingsplan för att förädla sina behov ytterligare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.