Pilotansökan ForestBeyond

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat