Pilot VINN IP IKT AB SP Devices

Diarienummer
Koordinator Signal Processing Devices Sweden AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - september 2008
Status Avslutat