Pilot VINN Export ForskaVäx PP Polymer AB

Diarienummer
Koordinator PP-Polymer Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - november 2009
Status Avslutat

Externa länkar