Pilot VINN EXPORT ForskaVäx ClimateWell

Diarienummer
Koordinator Climatewell AB (publ)
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01077

Statistik för sidan