Pilot VINN EXPORT Forska Väx

Diarienummer
Koordinator Arbesko Aktiebolag - Arbesko AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2009
Status Avslutat