Pilot VINN Export EUREKA BioThema

Diarienummer 2009-01709
Koordinator Biothema Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - december 2009
Status Avslutat