Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Pilot studie Swedish Policy Innovation lab - Center of excellence for applied value creation and health sector reform

Diarienummer
Koordinator Västerbottens läns landsting - F&U Staben
Bidrag från Vinnova 1 898 330 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit att stärka förutsättningarna för svensk hälso- och sjukvård att arbeta med värdeskapande innovation i partnerskap, med fokus på samarbetet med industrin samt möjligheterna att bidra till, dra nytta av och främja svensk innovationskraft som ett svar på hälso- och sjukvårdens utmaningar. VLL har idag ett väl genomarbetat koncept och en modell för detta arbete som bedrivits i huvudsak i Västerbotten. Nästa steg är att skala upp detta med ett nationellt perspektiv och för nationell relevans.

Resultat och förväntade effekter

Förstudiearbetet har resulterat i en hindersammanställning gällande innovationsmottaglighet och förutsättningar för värdeskapande innovation i partnerskap inom hälso- och sjukvården. Arbetat har också resulterat i ett förslag på en lösning över vad som behöver göras för att stärka hälso- och sjukvården som testyta för nya behovsanpassade lösningar, i vårdens vardag, samt och hur detta arbete kan utformas. Effekten är stärkt förmåga att genomföra den systemtransformation som svensk hälso- och sjukvård behöver för att skapa framtidens vård.

Upplägg och genomförande

Genomförande har letts av VLL och landstingets innovationsbolag VLL Innovation, i samarbete med OC Transformation Partners samt Stiftelsen Leading Health Care. Intervjuer och samtal med centrala aktörer har skett genomgående för att säkerställa ett bredare stöd i utformningen av nästa steg. Löpande utvärdering och justering gällande upplägget i stort och smått har gjorts utifrån förändrade förutsättningar i arbetet. Detta iterativa arbete har bidragit till en bättre ändamålsenlighet i genomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2017

Diarienummer 2017-05189

Statistik för sidan