Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pilot studie Swedish Policy Innovation lab - Center of excellence for applied value creation and health sector reform

Diarienummer
Koordinator Västerbottens läns landsting - F&U Staben
Bidrag från Vinnova 1 898 330 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit att stärka förutsättningarna för svensk hälso- och sjukvård att arbeta med värdeskapande innovation i partnerskap, med fokus på samarbetet med industrin samt möjligheterna att bidra till, dra nytta av och främja svensk innovationskraft som ett svar på hälso- och sjukvårdens utmaningar. VLL har idag ett väl genomarbetat koncept och en modell för detta arbete som bedrivits i huvudsak i Västerbotten. Nästa steg är att skala upp detta med ett nationellt perspektiv och för nationell relevans.

Resultat och förväntade effekter

Förstudiearbetet har resulterat i en hindersammanställning gällande innovationsmottaglighet och förutsättningar för värdeskapande innovation i partnerskap inom hälso- och sjukvården. Arbetat har också resulterat i ett förslag på en lösning över vad som behöver göras för att stärka hälso- och sjukvården som testyta för nya behovsanpassade lösningar, i vårdens vardag, samt och hur detta arbete kan utformas. Effekten är stärkt förmåga att genomföra den systemtransformation som svensk hälso- och sjukvård behöver för att skapa framtidens vård.

Upplägg och genomförande

Genomförande har letts av VLL och landstingets innovationsbolag VLL Innovation, i samarbete med OC Transformation Partners samt Stiftelsen Leading Health Care. Intervjuer och samtal med centrala aktörer har skett genomgående för att säkerställa ett bredare stöd i utformningen av nästa steg. Löpande utvärdering och justering gällande upplägget i stort och smått har gjorts utifrån förändrade förutsättningar i arbetet. Detta iterativa arbete har bidragit till en bättre ändamålsenlighet i genomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2017

Diarienummer 2017-05189

Statistik för sidan