Pilot Program on Innovation systems and Clusters (PIC) in the Baltic Sea Region

Diarienummer 2008-03275
Koordinator Arena Bioenergi
Bidrag från Vinnova 534 750 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - januari 2010
Status Avslutat