Pilot Program on Innovation systems and Clusters (PIC) in the Baltic Sea Region

Diarienummer
Koordinator Arena Bioenergi
Bidrag från Vinnova 534 750 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03275

Statistik för sidan