Pilot, Finansiering för verifiering i tidigt skede

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet
Bidrag från Vinnova 368 262 kronor
Projektets löptid september 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02253

Statistik för sidan