PiiA Aktiviteter 2015

Diarienummer 2015-02274
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 965 035 kronor
Projektets löptid mars 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets har bidragit till att ytterligare förstärka PiiAs stöd, support och engagemang hos enskilda aktörer och i FUI-miljöer genom några under 2015 riktade aktiviteter. Detta genom att genomföra PiiA Summit 2015, genomföra och bygga upp miljö för PiiA stämman samt utveckla och etablera samarbeten med flera FUI-miljöer.

Resultat och förväntade effekter

De övergripande effekterna har varit att göra PiiA mera känd nationellt samt i flera miljöer för att bygga långsiktiga relationer och därmed få bättre projektförslag och genomförande samt utveckla regionala förmågor att inom PiiA området. Vidare att skapa ett repeterbart och effektivt sätt att genomföra en årliga PiiA stämma. Resultaten är enligt uppställda mål.

Upplägg och genomförande

Fungerat enligt plan men noterbart att bygga hållbara relationer till regionala FUI-miljöer är tids- och resurskrävande varför analysen är att man troligen bara kan utveckla relationer med 1-2 FUI-miljöer i taget.

Externa länkar

PiiAs webbplats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.