Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pick-Chic

Diarienummer
Koordinator Robot Grader AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Pick-Chick är en robot som kan väga, skära, sortera och packa kycklingprodukter, som en innovativ lösning utvecklad och anpassad för vår Robotgrader-maskin. Pick-Chick ger oss en unik position på marknaden för kycklingförädling, och ökar vår konkurrenskraft genom att kycklingprocessorer kan spara mycket dyra meter i deras produktionslinje, reducera deras övervikt från upp till 5% till 1% eller mindre med en kapacitet på 300 produkter per minut.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har nått mycket goda resultat. Vi har nu en kommersialiseringstrategi byggd på en prototyp som visat att vi kan tillgodose kundernas krav på exakt sortering och vägning med mindre än 1% give-away. De viktigaste komponenterna som Pick-chick systemet omfattar är positioneringsanordning, gripanordning och skäranordning. Vi har testat och utvärderat ett antal möjliga lösningar för dessa, vilket framgår av genomförandeplanen. Fortsatt utvecklingen kommer att ske under 2018-2019 för kommersialisering under 2020.

Upplägg och genomförande

Vi har samarbetat med Inspiralia, ett produktutvecklingsföretag baserat i Madrid. De har genomfört en förstudie inom ramen för Horizon 2020 Fas 1 med fokus på tekniska, kommersiella och finansiella mål. Tester och utvärdering har gjorts för tekniska alternativ för positionering- grip och skäranordningar. Vi har parallellt stämt av kostnadsbild och samverkan med partners och underleveranörer genom direktkontakter med dessa och anskaffande av offerter. Dialog har förts med potentiella användare Robotgrader tillsammans med Pick-Chick.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02540

Statistik för sidan