PIC-piloter

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Forskningspolitiska institutet
Bidrag från Vinnova 340 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00095

Statistik för sidan