Personliga E-hälsosystem för vård och omsorg i hemmet samt mobila stöd

Diarienummer 2008-03392
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för hälsovetenskap
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat