Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Personliga E-hälsosystem för vård och omsorg i hemmet samt mobila stöd

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för hälsovetenskap
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03392

Statistik för sidan