Personcentrerad referensavdelning

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att upprätta en personcentrerad vårdavdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) med grund i GPCCs forskning inom personcentrerad vård, inklusive nya organisationsformer, processer, utbildning, och vårdmetoder för att möjliggöra en hållbar personcentrerad vård med effektivitetsvinster och bibehållen eller ökad vårdkvalitet. Personcentrerad vård sätter personen i centrum, och etablerar ett partnerskap mellan vårdgivare och patient där patienten kan vara mer aktiv, välinformerad, och ansvarstagande än i traditionell vård.

Resultat och förväntade effekter

Huvudmål har fullt ut uppnåtts och utvidgats, till att istället gälla två avdelningar. Verksamheten fortsätter och utvidgas till ytterligare vårdenheter. En patientdagbok har tagits fram genom Dobermans medverkan och utgör underlag till patientens dokumentation av sin resa. Möjligheterna till en IT-plattform har konkretiserats av IBM men en handlingsplan har inte kunnat färdigställas genom begränsade möjligheter från VGR-IT att ta fram underlag. Detta arbete skall fortsätta.

Upplägg och genomförande

Genom att projektet från start var starkt förankrat i sluten vård inom SU kunde förändringsarbetet starta snabbt. Projektet fick dock en bristande struktur i början genom att det ändrades från utmaningsdriven innovation till Testbädd vilket ledde till behov av en förlängning. Behovet av nya IT-lösningar identifierades tidigt men har inte kunnat ge konkret resultat. Flera viktiga samarbeten har initierats och de utvecklas vidare i nya projekt (PVP, EU-projektet WE-CARE, Doberman-IBM Life Science).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.