Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Peppy Webb

Diarienummer
Koordinator PEPPY PALS AB
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

De vanligaste digitala lösningar som idag erbjuds till skolor, är samlingsplatser för ämnen som matte, språk, geografi etc. Däremot finns det inte någon plattform inom förebyggande värdegrundsarbete och EQ på förskolor/skolor. Enligt en studie av Word Economic Forum kommer EQ att vara bland de mest efterfrågade egenskaperna år 2020. Peppy Webb (PW) är rätt steg i riktningen för digitalisering av skolan där Peppy Pals är det 1:a EdTech företaget i världen som tillhandahåller innovativa spel, böcker och filmer med lektionsmaterial för att lära barn om empati, samarbete och känslor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Enligt forskning, att öva på EQ leder till: -Bättre resultat i skolan och senare i arbetslivet -Förebygger mobbning och utanförskap -Bättre relationer -Ökad empati -Bättre impulskontroll -Mindre stress i livet -Ökad självkänsla

Upplägg och genomförande

Arbete med likabehandling och den emotionella intelligensen (EQ) är något som är obligatoriskt enligt förskoleplanen men det finns inget digitalt system för att skapa kontinuitet och uppföljning av arbetet. I PW kommer användaren kunna se när barnet har spelat genom olika scenarion och när övningarna är avklarade. På så viss kan lärare lättare följa upp arbetet och därmed uppfylla de mål som skolverket har ställt. Med PWs "share" funktion skapar vi dessutom en bro mellan föräldrar och lärare där båda kan använda samma verktyg och övningar tillsammans med sina barn.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04419

Statistik för sidan