Peppy Webb

Diarienummer 2016-04419
Koordinator PEPPY PALS AB
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång Från analog till digital 2016

Syfte och mål

De vanligaste digitala lösningar som idag erbjuds till skolor, är samlingsplatser för ämnen som matte, språk, geografi etc. Däremot finns det inte någon plattform inom förebyggande värdegrundsarbete och EQ på förskolor/skolor. Enligt en studie av Word Economic Forum kommer EQ att vara bland de mest efterfrågade egenskaperna år 2020. Peppy Webb (PW) är rätt steg i riktningen för digitalisering av skolan där Peppy Pals är det 1:a EdTech företaget i världen som tillhandahåller innovativa spel, böcker och filmer med lektionsmaterial för att lära barn om empati, samarbete och känslor.

Resultat och förväntade effekter

Enligt forskning, att öva på EQ leder till: -Bättre resultat i skolan och senare i arbetslivet -Förebygger mobbning och utanförskap -Bättre relationer -Ökad empati -Bättre impulskontroll -Mindre stress i livet -Ökad självkänsla

Upplägg och genomförande

Arbete med likabehandling och den emotionella intelligensen (EQ) är något som är obligatoriskt enligt förskoleplanen men det finns inget digitalt system för att skapa kontinuitet och uppföljning av arbetet. I PW kommer användaren kunna se när barnet har spelat genom olika scenarion och när övningarna är avklarade. På så viss kan lärare lättare följa upp arbetet och därmed uppfylla de mål som skolverket har ställt. Med PWs "share" funktion skapar vi dessutom en bro mellan föräldrar och lärare där båda kan använda samma verktyg och övningar tillsammans med sina barn.

Externa länkar

User id: test@peppypals.compassword: peppytest2018

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.