Pennybridge Born Global

Diarienummer 2015-04134
Koordinator Pennybridge AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det var mycket värdefullt för oss att delta i Born Global och det gav oss bra input och en känsla för både Nordic Innovation House och Tinc som vi hoppas kunna genomföra under året.

Resultat och förväntade effekter

Vi arbetade med både vår affärsmodell och våra planer att ta Pennybridge mot USA. Vi fick värdefulla synpunkter under den studieresa som genomfördes till Palo Alto och hoppas kunna att kunna delta i tinc under 2016 och etablera ytterligare kontakter som kan hjälpa oss framåt

Upplägg och genomförande

Upplägget funkade överlag bra. Bra att ses i Stockholm. Lite knöligt med dagen i Malmö. Otroligt värdefullt med resan till Palo Alto.

Externa länkar

Pennybridge webbplats

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.