PEGASUS

Diarienummer
Koordinator Ideus Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2010
Status Avslutat