PEGASUS

Diarienummer
Koordinator Ideus Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02121

Statistik för sidan