Pegasus

Diarienummer 2009-02907
Koordinator Ideus Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - september 2009
Status Avslutat