PeerTV

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 3 813 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02491

Statistik för sidan