Pedagogical Interactive Mathematics Visualisation

Diarienummer 2015-04612
Koordinator INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB - Norrköping
Bidrag från Vinnova 906 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Genom en samverkande process som inkluderade lärare, elever, utvecklare och designers har vi tagit fram en digital Visionskatalog av idéer och prototyper som visar på hur interaktiv visualisering skulle kunna stödja matematikundervisning (åk 7-9). Dessa visioner är inte alla fullt verifierade lösningar, trots att flera testades, utan de ska väcka diskussion mellan intressenter inom utbildningssektorn. Vår research påvisade vikten av att lösa de praktiska förutsättningar för att kunna inkludera lärare i designarbetet samt för användningen av interaktiva visualiseringar.

Resultat och förväntade effekter

Test en av prototyp visades potentiell: Flexibel användning under lärarledda gruppdiskussioner, diskussion mellan elever samt individuell problemlösning. Utrymme för elever att göra misstag och formulera hypoteser. Assisterade en elev i att förstå hur decimaltal och bråk hörde samman. En elev användes detta för att lösa matematiska problem. Interaktiv visualisering kan användas för att adressera vanliga fallgropar och alternativa uppfattningar som kan befästas hos elever kring matematiska modeller. Visualiseringar kräver vägledning och det kan krävas flera alternativa.

Upplägg och genomförande

Genom tillämpning av teorier inom visualisering, kognitionsvetenskap, interaktionsdesign och deltagande design utvecklades effekter genom vår process för hur vi bäst skulle åstadkomma ett fruktsamt samarbete mellan i IT, design, utveckling, lärare och elever. Från en praktisk utgångspunkt var det största hindret att få tillgång till lärarnas tid och kräver stöd från skolan. Det är avgörande att lärare har möjlighet att delta i den här processen. ´In neglecting or ignoring teachers´ perspectives, policymakers few significant changes will occur in daily lessons.´ (L. Cuban)

Externa länkar

Our project website for Pimvis with Visions catalog, project summary, and blog documenting our activities.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.