PC-mAb för sekundär prevention efter hjärtinfarkt

Diarienummer 2012-04091
Koordinator Athera Biotechnologies AB
Bidrag från Vinnova 81 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2012
Status Avslutat