PC-mAb för sekundär prevention efter hjärtinfarkt

Diarienummer 2012-02888
Koordinator Athera Biotechnologies AB
Bidrag från Vinnova 69 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - september 2012
Status Avslutat