Påverkansplattform Medtech4Health

Diarienummer 2017-00525
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Området Medicinsk Teknik är angeläget som möjliggörare för att möta den demografiska utmaning som vi i Sverige möter. Medicinsk teknik är en förutsättning för utveckling av vårt eget välfärdssystem och ger stora exportmöjligheter, men kräver ett ökat svenska deltagande och initiativtagande i europeiska innovationsprojekt. Visionen är att Sverige utifrån sina styrkeområden och tillgångar inom medicinsk teknik ska betraktas som en självklar och eftersträvansvärd partner i EUprojekt och en partner som tar initiativ.

Förväntade effekter och resultat

Effekterna av projektet är att markant öka det svenska deltagandet i ansökningar relativt dagens nivå, dessutom med effektmålet kraftigt ökad ´success rate´. Projektets syfte är också att skapa ett ökat lärande, framför allt inom Medtech4Healths noder, kring att arbeta med Horizon 2020 och EU-finansiering. Mål för projektet är: 1. Ökad förståelse och intresse för H2020 bland svenska Medtech-aktörer och MT4H:s noder 2. Beviljade ansökningar från svenska aktörer inom Medicinsk teknik 2018 3 st

Planerat upplägg och genomförande

Plattformen har etablerats baserad på det existerande samarbetet inom SIP Medtech4Health. Bland planerade aktiviteter finns seminarier som genomförs i Bryssel, när så är möjligt tillsammans med aktörer från andra länder med likartade intressen och strategier eller andra svenska påverkansplattformar, och även ett ökat deltagande i europeiska konferenser. Plattformen kommer också att i samarbete med befintliga EU-projektfrämjande aktörer genomföra informationsinsatser i Sverige, specifika för MedTech och Horisont 2020.

Externa länkar

www.medtech4health.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.