Påverkansplattform Medtech4Health

Diarienummer 2017-00525
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Området Medicinsk Teknik är angeläget som möjliggörare för att möta den demografiska utmaning som vi i Sverige möter. Medicinsk teknik är en förutsättning för utveckling av vårt eget välfärdssystem och ger stora exportmöjligheter, men kräver ett ökat svenska deltagande och initiativtagande i europeiska innovationsprojekt. Visionen är att Sverige utifrån sina styrkeområden och tillgångar inom medicinsk teknik ska betraktas som en självklar och eftersträvansvärd partner i EUprojekt och en partner som tar initiativ.

Förväntade effekter och resultat

Effekterna av projektet är att markant öka det svenska deltagandet i ansökningar relativt dagens nivå, dessutom med effektmålet kraftigt ökad ´success rate´. Projektets syfte är också att skapa ett ökat lärande, framför allt inom Medtech4Healths noder, kring att arbeta med Horizon 2020 och EU-finansiering. Mål för projektet är: 1. Ökad förståelse och intresse för H2020 bland svenska Medtech-aktörer och MT4H:s noder 2. Beviljade ansökningar från svenska aktörer inom Medicinsk teknik 2018 3 st

Planerat upplägg och genomförande

Plattformen har etablerats baserad på det existerande samarbetet inom SIP Medtech4Health. Bland planerade aktiviteter finns seminarier som genomförs i Bryssel, när så är möjligt tillsammans med aktörer från andra länder med likartade intressen och strategier eller andra svenska påverkansplattformar, och även ett ökat deltagande i europeiska konferenser. Plattformen kommer också att i samarbete med befintliga EU-projektfrämjande aktörer genomföra informationsinsatser i Sverige, specifika för MedTech och Horisont 2020.

Externa länkar

www.medtech4health.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.