Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Påverkansplattform för svensk jordsystemmodellering

Diarienummer
Koordinator SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT - SMHI - Norrköping
Bidrag från Vinnova 1 267 541 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål med SESM projektet var bl.a. att framflytta Sveriges position inom klimatsystemforskning. SESM har - skapat samsyn, som gör klimatforskningen mer effektiv i Sverige. - drivit en informationssatsning gentemot svenska forskarsamhället, representanter i EU-organisationer och programkommittéer. - definierat konkret nytta av klimatsystemmodellering för svensk näringsliv inom klimatanpassning och för mitigationsfrågor - led till nya H2020 och Nordiska projekt - skapat en vision för en ledande position av klimatsystemmodellering i Norden

Resultat och förväntade effekter

Klimatsystemmodeller är datorprogram som används för att studera och förutsäga jordens klimat. Efter projektets slut har vi ett forskarsamhälle som bättre samordnar sina behov med tydligare förankring i näringslivets klimatåtgärdar. Nya EU projekt hat tagits hem och det finns potential för flera. Projektet har främjat utveckling av metoder, bättre klimatsystemmodeller, som på inom 1-5 år kommer att ge relevant information om framtida konsekvenser av alternativa utsläppsvägar till nationell och internationell beslutsfattning och policy.

Upplägg och genomförande

SESM har samlad det svenska forskarsamhället kring klimatsystemmodellering och potentiella användare i offentlig och privat sektor för frågor om klimatanpassning och mitigation. Nyckeln är effektiviteten av optioner för växthusgasutsläpp. SESM har bl.a. tagit fram en plan för klimatdatapublicering, initierad ett Nordisk projekt från NEIC, levererad inspel i H2020 processen, informerad om EU´s kommande ramprogram med fokus på jordsystemmodelleringens potential för ett förbättrat klimatarbetet, och skrivit en whitepaper för klimatsystemmodellering i Norden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04761

Statistik för sidan