Påverkansplattform för life science

Diarienummer 2017-02726
Koordinator Lunds universitet - LUIS - Lunds Universitets Innovationssystem
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Plattformens syfte är att ska skapa konkret nytta för svensk life science genom ökat deltagande i europeiska samarbeten och genom att skapa bättre förutsättningar för Sverige att attrahera en större andel av EU:s forskningsmedel. Målen är att (A) påverka kommande H2020-utlysningar, och efterföljande ramprogram, via deltagande i utformningen av dessa samt genom koordinering och positionering av svenska styrkeområden på EU-nivå; och (B) synliggöra möjligheten att delta i och därmed facilitera för svenska aktörer att ingå i projektkonsortier i H2020 och kommande ramprogram.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet ska vara att ett omfattande internationellt samarbete växer fram och skapar konkret nytta för svensk life science-industri och forsknings- och innovationsmiljöer, samt bidrar till att nya innovationer (behandlingar, hjälpmedel, preventiva insatser etc.) introduceras i hälso- och sjukvården.

Planerat upplägg och genomförande

Initialt kartläggs styrkeområden och besluts- och påverkansvägar, samt hur svenska aktörer hävdar sig idag. Därefter lägger vi fram förslag på utlysningstexter, och spelar in fokusområden som Sverige vill se i kommande EU-program. Aktörer i Swelife och befintliga svenska resurser i Bryssel involveras för maximal påverkan. Plattformen ska även presentera hur H2020 och efterföljande program fungerar och vad dessa program innebär i form av finansieringsmöjligheter, sprida information om kommande utlysningar och synliggöra framgångsrika projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.