Påverkansplattform för life science

Diarienummer 2017-02726
Koordinator Lunds universitet - LUIS - Lunds Universitets Innovationssystem
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Plattformens syfte är att ska skapa konkret nytta för svensk life science genom ökat deltagande i europeiska samarbeten och genom att skapa bättre förutsättningar för Sverige att attrahera en större andel av EU:s forskningsmedel. Målen är att (A) påverka kommande H2020-utlysningar, och efterföljande ramprogram, via deltagande i utformningen av dessa samt genom koordinering och positionering av svenska styrkeområden på EU-nivå; och (B) synliggöra möjligheten att delta i och därmed facilitera för svenska aktörer att ingå i projektkonsortier i H2020 och kommande ramprogram.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet ska vara att ett omfattande internationellt samarbete växer fram och skapar konkret nytta för svensk life science-industri och forsknings- och innovationsmiljöer, samt bidrar till att nya innovationer (behandlingar, hjälpmedel, preventiva insatser etc.) introduceras i hälso- och sjukvården.

Planerat upplägg och genomförande

Initialt kartläggs styrkeområden och besluts- och påverkansvägar, samt hur svenska aktörer hävdar sig idag. Därefter lägger vi fram förslag på utlysningstexter, och spelar in fokusområden som Sverige vill se i kommande EU-program. Aktörer i Swelife och befintliga svenska resurser i Bryssel involveras för maximal påverkan. Plattformen ska även presentera hur H2020 och efterföljande program fungerar och vad dessa program innebär i form av finansieringsmöjligheter, sprida information om kommande utlysningar och synliggöra framgångsrika projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.