Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Påverkansplattform för life science

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LUIS - Lunds Universitets Innovationssystem
Bidrag från Vinnova 986 712 kronor
Projektets löptid maj 2017 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Påverkansplattformen har drivits av Swelife och Medtech4Health i syfte att skapa ökad förståelse och intresse för H2020 bland svenska aktörer, och att positionera svenska styrkeområden på EU-nivå. Projektet har uppfyllt alla mål med ett breddat informationsspridande, ett ökat intresse hos akademiker och SME med flera initierade konsortiediskussioner, flera ansökningar från SME, samt flera inspel i utlysningsdrafter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat genererar ett ökat återflöde från EU:s forsknings- och innovationsprogram till Sverige på kort sikt. Engagemanget vid genomförda aktiviteter indikerar stor potential och intresse för att delta i EU-samarbeten. Grunden är därmed lagd för att ännu fler internationella samarbeten och ansökningar kan skapas även på längre sikt. De inspel till utlysningsdrafter som projektet bidragit till gör att framtida EU-utlysningar bättre kommer att matcha svenska styrkeområden.

Upplägg och genomförande

Arbetsmodellen där Swelife och Medtech4Health gemensamt drev projektet med en arbetsgrupp med bla. branschorganisationer, akademi och regioner fungerade väl. Genomförda aktiviteter bidrog till projektmålen, samt. till nätverksbyggande och ökad kunskap för deltagande parter. Deltagande i Referensgrupp Hälsa var en bra väg för påverkan av utlysningstexter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 juni 2017

Diarienummer 2017-02726

Statistik för sidan