Patientöversikt fas 2a: juridik och avtal

Diarienummer 2017-05050
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation System
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2017 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet startade aldrig då det istället hanteras som tilläggsfinansiering till 2016-05139

Resultat och förväntade effekter

Projektet startade aldrig då det istället hanteras som tilläggsfinansiering till 2016-05139

Upplägg och genomförande

Projektet startade aldrig då det istället hanteras som tilläggsfinansiering till 2016-05139

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.