Patientinnovationer i svensk sjukvård

Diarienummer 2016-05083
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP ServiceLabs
Bidrag från Vinnova 395 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ska kontinuerligt följa arbetet vid patientinnovationsslussarna och sedan sammanfatta lärdomarna. Det arbetet ska också inrymma: -En analys över om det finns patientinnovationer i Sverige -En bedöma om interventionen slussar är ett effektivt verktyg för att patientinnovationer -En samlad deskriptiv statistik över patientinnovationer i VINNOVAs intervention -Samt en referens mellan satsningen och forskning på området Projektets mål innebär också att uppföljning som görs under projektets gång kommer att delas mellan aktörerna och även VINNOVA.

Förväntade effekter och resultat

En större förståelse för hur man kan arbeta med patientinnovationer. Stöd till projekten kring användarinnovation. Statistik över patientinnovationers karaktär. Lärande kring VINNOVAs intervention.

Planerat upplägg och genomförande

Genom ett processorienterat förhållande till kunskapsutveckling och utvärdering skapas rutiner och processer för att skapa samverkan mellan projektägare, VINNOVA handläggare och forskare: -En kontinuerlig återkoppling/feedbackloop (fysiskt och digitalt) -Möjlighet att ackumulera information i och utanför undersökningsmoment. -Att Inkorporera både projektägare, projektmedarbetare och styrgrupper i utvärderingsdesign och processer. -Ett Ömsesidig lärande mellan projektägare och oss som beställare. -Stor kunskap om Vinnovas riktlinjer, krav och förväntningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.