Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Patient Empowerment

Diarienummer
Koordinator Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att starta en utbildning på 7,5 högskolepoäng för patienter och närstående som skulle ge dem kunskap och styrka att få kontroll över sina egna liv, samt öka deras förmåga att agera i frågor som de själva anser viktiga, s.k. Patient Empowerment. Kursens mål var att via en webbaserad utbildning erbjuda 5 moduler i ämnet. Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare ansvarade för kursen som genomfördes under februari-maj 2018.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kursen förväntades ge effekter på tre områden, kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Utvärderingen visar att det mesta har fungerat väl. Utvecklingsmöjligheter finns kring tekniken samt en del av innehållet till exempel forskningsdelarna som uppfattades som något mer avancerade. 83% av deltagarna anser att de redan har eller kommer att få användning av det de har lärt sig. 67% kommer att använda kunskapen som patientföreträdare för en patientförening.

Upplägg och genomförande

Kursen genomfördes under februari-maj 2018 och marknadsfördes i en rad olika kanaler bland annat via Reformklubben, Jönköping Academy, olika patientföreningar och dagenspatient.se. 84 personer ansökte och av dessa antogs 15. 14 personer fullföljde, en person avslutade efter första kurstillfället. Kursen innehöll 5 moduler; System, Forskning och utvecklingsstöd, Klinisk behandlingsforskning, Myndighetsrollen och Samskapande för bättre hälsa, vård och omsorg. Efter en del initiala bekymmer med bland annat tekniken kunde kursen genomföras utan förseningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2017

Diarienummer 2017-05486

Statistik för sidan