Pathways out of poverty: the need for risk management of developmental cyanide exposure from cassava

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - oktober 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01946

Statistik för sidan