Pastairisering av gårdsmjölk och ystmjölk

Diarienummer
Koordinator LAND & SJÖ INNOVATION AB - Pastair
Bidrag från Vinnova 1 286 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - mars 2012
Status Avslutat